Badania

RoboTRENINGI

Bilety

GaleriaGdzie jesteś?     Robotyka   >>   Badania / naukowe korzyści
Co to jest STEM?
Czyli naukowe korzyści zabawy klockami LEGO


Raport opracowany przez OECD wskazuje, że „65% dzieci rozpoczynających dziś edukację będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją”. Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób przygotować dziecko do życia w ciągle zmieniającym się świecie? W kontekście nowoczesnej edukacji powinniśmy zwrócić uwagę na 5 rzeczy:

Pokazywać dzieciom, jak się uczyć, by mogły bardziej efektywnie przyswajać wiedzę.

Sprawiać, by nauka stawała się zabawą, bo wtedy staje się „radosnym poznaniem” co zachęca do dalszego rozwoju.

„Uczenie się przez całe życie” nie jest pustym hasłem, a warunkiem koniecznym życia, w szybko zmieniającym się świecie.

Rozwijać kreatywność, zdolność logicznego i krytycznego myślenia, rozwiązywania złożonych problemów, umiejętność pracy w grupie, inteligencję emocjonalną i komunikację.

Rozwój STEM - (Science, Technology, Engineering, Mathematics), czyli rozwój wiedzę i umiejętności w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. A jak to się przekłada na zabawę klockami LEGO?

STEM cieszy się coraz większym zainteresowaniem. STEM składa się z czterech dyscyplin: NAUKI PRZYRODNICZE (Science), TECHNOLOGIA (Technology), INŻYNIERIA (Engineering) i MATEMATYKA (Math). Nawet jeśli dziecko wydaje się mieć bardziej artystyczne, literackie uzdolnienia, STEM wciąż jest i będzie dla dziecka kluczowym elementem codzienności. STEM wspiera krytyczne myślenie i innowacyjność.

Dobrym przykładem jest Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone. Systemy edukacyjne i szkoły odgrywają kluczową rolę w określaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przedmiotami STEM, a także zapewnianiu równych szans dostępu do wysokiej jakości edukacji w zakresie STEM i czerpania z niej odpowiedniej korzyści (źródło: Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). Paris: UNESCO. 2017. p. 11).

4 w 1
4 dziedziny nauki = 1 zabawa
S Science
Nauka to ciekawość. Już ludzie w starożytności, a prawdopodobnie nawet wcześniej, być może wkrótce po uzyskaniu świadomości, zaczęli zadawać sobie pytania jak?, dlaczego?, czyli pytania o opis zjawisk przyczynowo-skutkowych.
Odzwierciedlenie w nauce / zabawie klockami
 • CO BY TU ZBUDOWAĆ? - Czyli pobudzenie wyobraźni dziecka Często jest to pierwsze pytanie, które zadaję swoim synom, rozpoczynając naukę / zabawę klockami;
 • "przelanie otoczenia" na świat klocków czyli dziecko widząc konkretną maszynę / konstrukcję, podejmuje próbę jej "przeniesienia" na konstrukcję z klocków;
 • świat w miniaturze czyli poznawanie podstawowej zasady działania procesów danej maszyny / konstrukcji.
T Technology
Technologia - metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra. Technologia może oznaczać konkretny proces.
Odzwierciedlenie w nauce / zabawie klockami
 • stawiając sobie za cel zbudowanie konreukcji konieczne jest spojrzenie na nią całościowo, czyli: jakich klocków użyjemy i co dzięki nim stworzymy;
 • każdy element konstrukcji ma swoje zastosowanie, czyli typowy związek przyczynowo-skutkowy, dzięki któremu cała kontrukcja wprawiana jest w ruch.
E Engineering
Inżynieria - działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Odzwierciedlenie w nauce / zabawie klockami
 • kolejny etap tworzenia konstrukcji czyli do stworzonej już technologii, konieczne jest jej przetestowanie w różnych realach (np. czy stworzony pociag nie przewraca się na zakętach) i odpowiednia modyfikacja konstrukcji w celu wyeliminowania problemu.
M Mathematics
Matematyka - "królowa nauk", czyli dziedzina, dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń.
Odzwierciedlenie w nauce / zabawie klockami
 • konieczność liczenia liczby pinów ("oczek" na klockach) w celu prawidłowego umiejscowienia danego elementu konstrukcji;
 • określenie siły pracy silnika (tzw. Smart Huba) w przedziale od 0 i więcej;
 • w procesie programowania, np. liczenie obrotów silnika w celu wykonania określonej liczby ruchów danego elementu kontrukcji.
Źródło: opracowanie własne.


Akronim STEM pojawił się w powszechnym użyciu wkrótce po międzywydziałowym spotkaniu naukowym o edukacji Narodowego Funduszu Naukowego (NSF) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, któremu przewodniczyła ówczesna dyrektor NSF, Rita Colwell (źródło: Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). Paris: UNESCO. 2017. p. 11).

Dyrektor Oddziału Badań Naukowych ds. Rozwoju Kadr dla nauczycieli i naukowców, Peter Faletra, zasugerował wtedy zmianę ze starszego akronimu METS na STEM. Rita Colwell, wyrażając pewną niechęć do starszego skrótu, odpowiedziała poparciem, sugerując NSF, aby uchwalić zmianę. Jednym z pierwszych projektów NSF, który użył nowy akronim był STEMTEC Science, Technology, Engineering and Math Teacher Education Collaborative na University Massachusetts Amherst, który został sfinansowany w 1998 roku.

--
Data publikacji: 15-11-2018Źródło:
 • Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer (PDF). Fas.org. Retrieved 2017-08-21
 • Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). Paris: UNESCO. 2017. p. 11
 • "Guest commentary: A "STEM" in Collier County to reach their future". Naplesnews.com. Retrieved 2016-06-09
 • "STEMTEC" Fivecolleges.edu
 • Raport OECD

 • Monika Trocha
  NIP: 742-208-10-94, Regon: 368147608
  Numer konta: PL22 1050 1764 1000 0092 4617 4586


  Polityka prywatności    |    Regulacje prawne    |    Kontakt

  Copyright 2018 - 2019 by Monika Trocha. Design: Marek Trocha